Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116 Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu karnego, do art.1–116. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad odpowiedzialności karnej;- a


Autor: Filip Radoniewicz
Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej

Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197). Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe pope

Autor: Marek Mozgawa
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego

Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępst

Autor: Stanisław Hoc
Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz

Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a tak

Autor: Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz
Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz

Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).Poza wyczerpującym opisaniem poszczególnych artykułów i wyjaśnieniem najważniejszych problemów związanych z ich st

Autor: Magdalena Budyn Kulik
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu

Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznany

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116


Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116