Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko na najważniejszych zagadnieniach, lecz także na kwestiach, które są sporne w doktrynie i orzecznictwie. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; przestępstwa przeciwko środowis


Autor: Krzysztof Wiak
Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów

Kodeks Karny komentarz 2021 Grześkowiak Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z: zasadami odpowiedzialno

Autor: Stanisław Hoc
Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe

Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a tak

Autor: Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz
Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana

Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).Poza wyczerpującym opisaniem poszczególnych artykułów i wyjaśnieniem najważniejszych problemów związanych z ich st

Autor: Marta Banaś Grabek
Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do

Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko

Autor: Ryszard Stefański
Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck Kodeks karny. Komentarz prezentuje w

Kodeks karny Komentarz 2021 Stefański Beck Kodeks karny. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w c

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz


Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz