Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221 Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m.in. zmiena wymiar sankcji karnych w przypadku


Autor: Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz
Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana

Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).Poza wyczerpującym opisaniem poszczególnych artykułów i wyjaśnieniem najważniejszych problemów związanych z ich st

Autor: Magdalena Budyn Kulik
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do

Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznany

Autor: Filip Radoniewicz
Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej

Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197). Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe pope

Autor: Marta Banaś Grabek
Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK.

Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko

Autor: Marek Mozgawa
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru

Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępst

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221


Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221