Kodeks karny Komentarz Mozgawa W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówone m.in. bardzo istotne zmiany dokonane ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz ustawami z 23 marca 2017 r., w tym dotyczące:- przepadku przedsi


Autor: Filip Radoniewicz
Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka

Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197). Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe pope

Autor: Magdalena Budyn Kulik
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu

Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznany

Autor: Marek Mozgawa
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka

Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępst

Autor: Stanisław Hoc
Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera

Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a tak

Autor: Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz
Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz

Ustawa o ochronie osób i mienia Komentarz Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).Poza wyczerpującym opisaniem poszczególnych artykułów i wyjaśnieniem najważniejszych problemów związanych z ich st

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Komentarz Mozgawa


Kodeks karny Komentarz Mozgawa